Výzva

Připojte se k „Myšlenkovému mostu!“
Koná se už 9. ročník.

Kdy: 21. 3. 2018
Proč: na podporu 13. Světového dne Downova syndromu (slaví se od roku 2006, vyhlášen OSN).
Jak jednoduše – vzpomeňte si (stačí 10 min. Vašeho času (někdy jediná minuta má velký smysl) – film, kniha, výstava, osobní setkání – to vše třeba v teple Vašeho domova či pracoviště.
Inspirace: www.downuv-syndrom.cz
Info: inclusion-jablonec@seznam.cz, 737 35 76 61

Sto, padesát, dvacet pět…

Miroslava Kálalová

Jak ten část letí. Sto let bude letos naší republice, padesátiny začíná slavit náš kmenový spolek SPMP ČR a dvacet pět let nabízí Sekce Downův syndrom (pobočný spolek SPMP ČR) osvětu pro veřejnost a školy.

Prvního března 2018 uplyne právě čvrt století, kdy do Jablonce nad Nisou přijel ing. Stanislav Kain, CSc. (tehdejší 1. místopředseda řídícího republikového výboru) s myšlenkou povýšit osvětové aktivity na podporu osob s Downovým syndromem na samostatnou sekci celorepublikového sdružení. Svůj záměr prosadil. Po celých 25 let svých osvětových aktivit (vydávání vlastních publikací pro rodiče a veřejnosti, účast v soutěžích na republikové úrovni, stánky na veletrzích se sociální tematikou, besedy ve školách všech stupňů, vlastní videofilmy, odborné poradenství a další). Sídlo sekce zůstalo v Jablonci nad Nisou. Podle osvědčeného modelu se později začaly v regionech vytvářet další organizace se stejným nebo podobným cílem – k tématu Downův syndrom v ČR.
Chci popřát s terminologií „100 – 50 – 25“, když dovolíte, republice rozvoj vlasteneckého cítění, hrdé občany a osvícené politiky, kmenovému spolku SPMP ČR k padesátinám srdečně gratuluji (od r. 1979 se podílím jako člen na jeho projektech). A nakonec musím poděkovat Sekci Downův syndrom, že těch 25 let v podmínkách dobrovolné práce vydržela.

Pozvánka na vánoční besedu s občerstvením

dne 28. 12. 2017 od 14 hod.
v salonku Hotelu Zlatý lev,
Kostelní ulice 4, Jablonec nad Nisou

Program:
1) vánoční přípitek – občerstvení
2) diskuse k aktuálním tématům v rodinách
3) k odebrání nová publikace Čtvrt století
4) příprava na Národní konferenci SPMP ČR 2018 a 50. výročí založení hlavního spolku
5) různé

Info: 737 35 76 61
SPMP ČR
Pobočný spolek Klub Downova syndromu
Nová Pasířská 29, Jablonec nad Nisou

8. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu 12. světového dne Downova syndromu (21. 3. 2017)

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU se slaví od roku 2006. Jeho cílem je seznámit veřejnost se životem lidí s Downovým syndromem a jejich přínosem pro společnost. Downův syndrom je náhodná genetická odchylka jako „ztrojení“ na 21. chromozomu.

Aktivity na podporu Světového dne připravují vesměs občanské spolky a rodičovské aktivity. V těchto institucích se shromažduje silný potenciál zkušeností, které prostřednictvím Světového dne nabízejí veřejnosti.

Jablonecký Klub Downova syndromu/SPMP ČR tímto avizuje 8. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu. K mostu se mohou připojit jednotlivci a instituce a to velmi jednoduchým způsobem. Každý, kdo v uvedený den věnuje několik minut svého času k tomu, aby si přečetl pár řádek z pera autorů s Downovým syndromem (pohlednice, texty, knížečky) nebo si vybavil svůj film vzpomínek na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem (lékaři, učitelé, sousedé, spolužáci atd.) a tento film si přehraje ve vzpomínce, už stojí na „Mostě“. Pro nové účastníky „Myšlenkového mostu“ inspirace možná na webu pořadatele. (www.downuv-syndrom.cz).

Výzkumem bylo zjištěno, že právě tato alternativní komunikace silně přispívá ke zlepšení postojů veřejnosti k osobám s mentálním postižením na příkladu dětí a dospělých s Downovým syndromem.

Všechny děti potřebují bezpodmínečnou lásku, podněty pro svůj rozvoj a vzory pro svůj růst. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a životem jdou svým vlastním tempem. Protože je Downův syndrom o nápodobě, potřebují tyto děti dobré vzory pro to, aby mohly v životě uspět.

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině nese zvýšené nároky na rodiče, sourozence i prarodiče. Kvalitní rodina je nejlepší věno, které může dítě s chromozomem navíc získat. Dnes existuje společenské, zákonné i komunitní klima, které takovou rodinu podporuje. Přáli bychom si, aby takové klima naše společnost uměla vytvářet i dospělým a starším osobám s Downovým syndromem.

Zpracovala: Mgr. Jana Balatková
V Jablonci nad Nisou, 28. 2. 2017

Náměstkyně hejtmana se připojila k Myšlenkovému mostu na podporu dětí s Downovým syndromem

Až 50 dětí přichází podle statistik ročně na svět v České republice s jedním chromozomem navíc, s tzv. Downovým syndromem. Vrozená odchylka jim přináší nejen mentální retardaci, ale také další zdravotní komplikace. Nejčastěji to bývají srdeční vady, respirační choroby, poruchy zraku a sluchu, snížená imunita, pohybové potíže nebo zhoršená funkce štítné žlázy. Na nelehký úděl těchto dětí a jejich rodičů upozorňuje Světový den Downova syndromu, který připadá každý rok na 21. březen.

Organizace, které se dětmi s tímto postižením zabývají, vyhlašují na podporu světového dne tzv. Myšlenkový most. Jeho smysl je jednoduchý. Lidé by měli v tento den věnovat pár minut svého času tomu, aby si vzpomněli na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem, nebo na knížku, kterou o těchto lidech četli a podobně. Tím, že si v duchu přehrají danou vzpomínku, octnou se na „mostě“. K Myšlenkovému mostu se v pondělí 21. března připojila také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová.

„Zdraví lidé by měli každý den děkovat osudu za to, že byl k nim tak milosrdný. Vzpomenout si na člověka, který se narodil s Downovým syndromem, a stát se tak součástí Myšlenkového mostu, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Proto jsem se k mostu připojila,“ vysvětlila Lenka Kadlecová. „Naposledy jsem se setkala s lidmi postiženými Downovým syndromem v Semilech, v naší příspěvkové organizaci TEREZA, před loňskými Vánocemi. Klienti zahráli na vánoční besídce biblický příběh o narození Ježíše Krista. Ačkoliv trpí mnoha zdravotními handicapy, dokáží ostatním rozdávat radost. Na ně a jejich vystoupení jsem si v pondělí vzpomněla,“ dodala.

Cílem Myšlenkového mostu je přivést zdravé lidi k zamyšlení nad omezeními, které Downův syndrom přináší. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a trpělivosti. Životem jdou vlastním tempem.

TZ Libereckého kraje

Oslava 11. světového dne Downova syndromu (21.3.2016)

Pobočný spolek SPMP ČR
Sekce Downův syndrom
Se sídlem v Jablonci nad Nisou
(IČO 413 26 938)

připravuje k oslavě 11. světového dne Downova syndromu (21.3.2016) další ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne DS. Podstatou je oslovit co nejširší společenství v ČR k zamyšlení nad přijetím odlišnosti na příkladu osob s chromozomální odchylkou Downův syndrom. Sekce DS připravuje osvětové působení již od 1. ročníku Světovéh dne Downova syndromu v r. 2006 a následně každým rokem (www. downuv-syndrom.cz)
Zapojední do myšlenkového mostu je jednoduché – dne 21.3. si vzpomenete, co jste s lidmi s Downovým syndromem osobně zažili, co jste o nich četli, viděli v divadle, kině nebo televizi. Nebo přečtěte jejich dopis, pohlednici, vzkaz. Darujte kousek svého volného času k oslavě Světového dne.
Rodiny, školky, odborníci i laici svědčí o tom, že děti i dospělí s Downovým syndromem nás uči bezpodmínečné lásce, větší trpělivosti a toleranci. Každodenní kontakt s nimi probouzí kreativní myšlení v podporujících osobách. Mnozí z nás tuto kreativitu zužitkovali jako přínos společnosti – v projektech na začlenění osob s Downovým syndromem do kumunity. Lidé s Downovým syndromem potřebují získat příležitost a mít na výběr.
Člověk s Downovým syndromem potřebuje podporu komunity nejen jako dítě a mladý dospělý, ale výraznou podporu komunity očekává i při předčasném stárnutí a stáří. Tyto záměry jsou trvalou vizí naší dobrovolné práce.
Napište nám prosím, jak jste „stáli na mostě“.

Členové výboru pobočného spolku
Jana Balatková (inclusion-jablonec@seznam.cz)
Miroslava Kálalová (737 35 76 61)
Ladislav Vedral

PF 2016

pf2016

Řídící výbor klubu si dovoluje popřát všem našim členům,
příznivcům i donátorům pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2016.
Potvrzujeme, že zůstává v platnosti:
číslo účtu pobočného spolku: 960034339/0800
IČ: 684 55 585
Telefon: 737 35 76 61
E-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz

Za rok 2015 děkujeme za individuální dary:
MUDr. Markétě Vlčkové (400 Kč / měs.)
p. Jiřímu Vdolečkovi (60 Kč / měs.)
p. Janě Kosmákové (30 Kč / měs.)
p. Šárce Šindelářové (100 Kč / měs.)
p. Bc. Iloně Literové (300 Kč / měs.)
p. Pavlu Bambáskovi (50 Kč / měs.)
na podporu malých projektů pobočného spolku.
Dále děkuji všem dalším, kteří se z vlastní iniciativy přidají.
řídící výbor pobočného spolku