8. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu 12. světového dne Downova syndromu (21. 3. 2017)

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU se slaví od roku 2006. Jeho cílem je seznámit veřejnost se životem lidí s Downovým syndromem a jejich přínosem pro společnost. Downův syndrom je náhodná genetická odchylka jako „ztrojení“ na 21. chromozomu.

Aktivity na podporu Světového dne připravují vesměs občanské spolky a rodičovské aktivity. V těchto institucích se shromažduje silný potenciál zkušeností, které prostřednictvím Světového dne nabízejí veřejnosti.

Jablonecký Klub Downova syndromu/SPMP ČR tímto avizuje 8. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu. K mostu se mohou připojit jednotlivci a instituce a to velmi jednoduchým způsobem. Každý, kdo v uvedený den věnuje několik minut svého času k tomu, aby si přečetl pár řádek z pera autorů s Downovým syndromem (pohlednice, texty, knížečky) nebo si vybavil svůj film vzpomínek na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem (lékaři, učitelé, sousedé, spolužáci atd.) a tento film si přehraje ve vzpomínce, už stojí na „Mostě“. Pro nové účastníky „Myšlenkového mostu“ inspirace možná na webu pořadatele. (www.downuv-syndrom.cz).

Výzkumem bylo zjištěno, že právě tato alternativní komunikace silně přispívá ke zlepšení postojů veřejnosti k osobám s mentálním postižením na příkladu dětí a dospělých s Downovým syndromem.

Všechny děti potřebují bezpodmínečnou lásku, podněty pro svůj rozvoj a vzory pro svůj růst. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a životem jdou svým vlastním tempem. Protože je Downův syndrom o nápodobě, potřebují tyto děti dobré vzory pro to, aby mohly v životě uspět.

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině nese zvýšené nároky na rodiče, sourozence i prarodiče. Kvalitní rodina je nejlepší věno, které může dítě s chromozomem navíc získat. Dnes existuje společenské, zákonné i komunitní klima, které takovou rodinu podporuje. Přáli bychom si, aby takové klima naše společnost uměla vytvářet i dospělým a starším osobám s Downovým syndromem.

Zpracovala: Mgr. Jana Balatková
V Jablonci nad Nisou, 28. 2. 2017

Náměstkyně hejtmana se připojila k Myšlenkovému mostu na podporu dětí s Downovým syndromem

Až 50 dětí přichází podle statistik ročně na svět v České republice s jedním chromozomem navíc, s tzv. Downovým syndromem. Vrozená odchylka jim přináší nejen mentální retardaci, ale také další zdravotní komplikace. Nejčastěji to bývají srdeční vady, respirační choroby, poruchy zraku a sluchu, snížená imunita, pohybové potíže nebo zhoršená funkce štítné žlázy. Na nelehký úděl těchto dětí a jejich rodičů upozorňuje Světový den Downova syndromu, který připadá každý rok na 21. březen.

Organizace, které se dětmi s tímto postižením zabývají, vyhlašují na podporu světového dne tzv. Myšlenkový most. Jeho smysl je jednoduchý. Lidé by měli v tento den věnovat pár minut svého času tomu, aby si vzpomněli na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem, nebo na knížku, kterou o těchto lidech četli a podobně. Tím, že si v duchu přehrají danou vzpomínku, octnou se na „mostě“. K Myšlenkovému mostu se v pondělí 21. března připojila také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová.

„Zdraví lidé by měli každý den děkovat osudu za to, že byl k nim tak milosrdný. Vzpomenout si na člověka, který se narodil s Downovým syndromem, a stát se tak součástí Myšlenkového mostu, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Proto jsem se k mostu připojila,“ vysvětlila Lenka Kadlecová. „Naposledy jsem se setkala s lidmi postiženými Downovým syndromem v Semilech, v naší příspěvkové organizaci TEREZA, před loňskými Vánocemi. Klienti zahráli na vánoční besídce biblický příběh o narození Ježíše Krista. Ačkoliv trpí mnoha zdravotními handicapy, dokáží ostatním rozdávat radost. Na ně a jejich vystoupení jsem si v pondělí vzpomněla,“ dodala.

Cílem Myšlenkového mostu je přivést zdravé lidi k zamyšlení nad omezeními, které Downův syndrom přináší. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a trpělivosti. Životem jdou vlastním tempem.

TZ Libereckého kraje

Oslava 11. světového dne Downova syndromu (21.3.2016)

Pobočný spolek SPMP ČR
Sekce Downův syndrom
Se sídlem v Jablonci nad Nisou
(IČO 413 26 938)

připravuje k oslavě 11. světového dne Downova syndromu (21.3.2016) další ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne DS. Podstatou je oslovit co nejširší společenství v ČR k zamyšlení nad přijetím odlišnosti na příkladu osob s chromozomální odchylkou Downův syndrom. Sekce DS připravuje osvětové působení již od 1. ročníku Světovéh dne Downova syndromu v r. 2006 a následně každým rokem (www. downuv-syndrom.cz)
Zapojední do myšlenkového mostu je jednoduché – dne 21.3. si vzpomenete, co jste s lidmi s Downovým syndromem osobně zažili, co jste o nich četli, viděli v divadle, kině nebo televizi. Nebo přečtěte jejich dopis, pohlednici, vzkaz. Darujte kousek svého volného času k oslavě Světového dne.
Rodiny, školky, odborníci i laici svědčí o tom, že děti i dospělí s Downovým syndromem nás uči bezpodmínečné lásce, větší trpělivosti a toleranci. Každodenní kontakt s nimi probouzí kreativní myšlení v podporujících osobách. Mnozí z nás tuto kreativitu zužitkovali jako přínos společnosti – v projektech na začlenění osob s Downovým syndromem do kumunity. Lidé s Downovým syndromem potřebují získat příležitost a mít na výběr.
Člověk s Downovým syndromem potřebuje podporu komunity nejen jako dítě a mladý dospělý, ale výraznou podporu komunity očekává i při předčasném stárnutí a stáří. Tyto záměry jsou trvalou vizí naší dobrovolné práce.
Napište nám prosím, jak jste „stáli na mostě“.

Členové výboru pobočného spolku
Jana Balatková (inclusion-jablonec@seznam.cz)
Miroslava Kálalová (737 35 76 61)
Ladislav Vedral

PF 2016

pf2016

Řídící výbor klubu si dovoluje popřát všem našim členům,
příznivcům i donátorům pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2016.
Potvrzujeme, že zůstává v platnosti:
číslo účtu pobočného spolku: 960034339/0800
IČ: 684 55 585
Telefon: 737 35 76 61
E-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz

Za rok 2015 děkujeme za individuální dary:
MUDr. Markétě Vlčkové (400 Kč / měs.)
p. Jiřímu Vdolečkovi (60 Kč / měs.)
p. Janě Kosmákové (30 Kč / měs.)
p. Šárce Šindelářové (100 Kč / měs.)
p. Bc. Iloně Literové (300 Kč / měs.)
p. Pavlu Bambáskovi (50 Kč / měs.)
na podporu malých projektů pobočného spolku.
Dále děkuji všem dalším, kteří se z vlastní iniciativy přidají.
řídící výbor pobočného spolku

Při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny a ke 45. výročí založení SPMP ČR
(1969 – B. Gurtlerová a kolektiv) jsme doplnili ediční tvorbu o 3. vydání publikace
Nástin osnov – seminář – osoby s Downovým syndromem v naší společnosti
a jejich začlenění z hlediska dostupnosti sociálních služeb.
Prezentace v Jablonci nad Nisou XII/2014, I – II/ 2015.

Členská schůze klubu je plánována na únor 2015.

Zájemci o kurs v Jablonci nad Nisou
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
možno kontaktovat p. Z. Pelcovou (lektorku) na tel.: 775 987 967.

Pro konání
XIII. Národní konference SPMP ČR (listopad 2014, Praha)
je delegátkou za sekci Downův syndrom/SPMP ČR p. Mgr. Mária Švarcová.
Případné podněty pro ni zasílejte na e-mailovou adresu: inclusion-jablonec@seznam.cz

Zdařilé
ilustrace osob s Downovým syndromem
možno v elektronické podobě zaslat na e-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz, k využití pro tisk pohlednice,
kde autor bude jmenovitě uveden.

Dárek:
Mikuláš
Členové se zaplacenými členskými příspěvky vyberou svým dětem libovolné kulturní
představení (do Kč 150,-) a vstupenky zašlou k proplacení. Uveďte číslo účtu.

Dobrý den,

zasílám nějaké fotečky z pátečního Mezinárodního dne Downova syndromu.
Takovéto pěkné sezení jsme uspořádali díky mamince naší Elišky paní Venglářové.
Děti byly nadšené a hezky se nadlábly a celou dobu vybarvovaly vylosované omalovánky.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
tř. učitel Dalibor Kouba