Při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny a ke 45. výročí založení SPMP ČR
(1969 – B. Gurtlerová a kolektiv) jsme doplnili ediční tvorbu o 3. vydání publikace
Nástin osnov – seminář – osoby s Downovým syndromem v naší společnosti
a jejich začlenění z hlediska dostupnosti sociálních služeb.
Prezentace v Jablonci nad Nisou XII/2014, I – II/ 2015.

Členská schůze klubu je plánována na únor 2015.

Zájemci o kurs v Jablonci nad Nisou
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
možno kontaktovat p. Z. Pelcovou (lektorku) na tel.: 775 987 967.

Pro konání
XIII. Národní konference SPMP ČR (listopad 2014, Praha)
je delegátkou za sekci Downův syndrom/SPMP ČR p. Mgr. Mária Švarcová.
Případné podněty pro ni zasílejte na e-mailovou adresu: inclusion-jablonec@seznam.cz

Zdařilé
ilustrace osob s Downovým syndromem
možno v elektronické podobě zaslat na e-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz, k využití pro tisk pohlednice,
kde autor bude jmenovitě uveden.

Dárek:
Mikuláš
Členové se zaplacenými členskými příspěvky vyberou svým dětem libovolné kulturní
představení (do Kč 150,-) a vstupenky zašlou k proplacení. Uveďte číslo účtu.