PF 2016

pf2016

Řídící výbor klubu si dovoluje popřát všem našim členům,
příznivcům i donátorům pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2016.
Potvrzujeme, že zůstává v platnosti:
číslo účtu pobočného spolku: 960034339/0800
IČ: 684 55 585
Telefon: 737 35 76 61
E-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz

Za rok 2015 děkujeme za individuální dary:
MUDr. Markétě Vlčkové (400 Kč / měs.)
p. Jiřímu Vdolečkovi (60 Kč / měs.)
p. Janě Kosmákové (30 Kč / měs.)
p. Šárce Šindelářové (100 Kč / měs.)
p. Bc. Iloně Literové (300 Kč / měs.)
p. Pavlu Bambáskovi (50 Kč / měs.)
na podporu malých projektů pobočného spolku.
Dále děkuji všem dalším, kteří se z vlastní iniciativy přidají.
řídící výbor pobočného spolku