Náměstkyně hejtmana se připojila k Myšlenkovému mostu na podporu dětí s Downovým syndromem

Až 50 dětí přichází podle statistik ročně na svět v České republice s jedním chromozomem navíc, s tzv. Downovým syndromem. Vrozená odchylka jim přináší nejen mentální retardaci, ale také další zdravotní komplikace. Nejčastěji to bývají srdeční vady, respirační choroby, poruchy zraku a sluchu, snížená imunita, pohybové potíže nebo zhoršená funkce štítné žlázy. Na nelehký úděl těchto dětí a jejich rodičů upozorňuje Světový den Downova syndromu, který připadá každý rok na 21. březen.

Organizace, které se dětmi s tímto postižením zabývají, vyhlašují na podporu světového dne tzv. Myšlenkový most. Jeho smysl je jednoduchý. Lidé by měli v tento den věnovat pár minut svého času tomu, aby si vzpomněli na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem, nebo na knížku, kterou o těchto lidech četli a podobně. Tím, že si v duchu přehrají danou vzpomínku, octnou se na „mostě“. K Myšlenkovému mostu se v pondělí 21. března připojila také náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lenka Kadlecová.

„Zdraví lidé by měli každý den děkovat osudu za to, že byl k nim tak milosrdný. Vzpomenout si na člověka, který se narodil s Downovým syndromem, a stát se tak součástí Myšlenkového mostu, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Proto jsem se k mostu připojila,“ vysvětlila Lenka Kadlecová. „Naposledy jsem se setkala s lidmi postiženými Downovým syndromem v Semilech, v naší příspěvkové organizaci TEREZA, před loňskými Vánocemi. Klienti zahráli na vánoční besídce biblický příběh o narození Ježíše Krista. Ačkoliv trpí mnoha zdravotními handicapy, dokáží ostatním rozdávat radost. Na ně a jejich vystoupení jsem si v pondělí vzpomněla,“ dodala.

Cílem Myšlenkového mostu je přivést zdravé lidi k zamyšlení nad omezeními, které Downův syndrom přináší. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a trpělivosti. Životem jdou vlastním tempem.

TZ Libereckého kraje