Při příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny a ke 45. výročí založení SPMP ČR
(1969 – B. Gurtlerová a kolektiv) jsme doplnili ediční tvorbu o 3. vydání publikace
Nástin osnov – seminář – osoby s Downovým syndromem v naší společnosti
a jejich začlenění z hlediska dostupnosti sociálních služeb.
Prezentace v Jablonci nad Nisou XII/2014, I – II/ 2015.

Členská schůze klubu je plánována na únor 2015.

Zájemci o kurs v Jablonci nad Nisou
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
možno kontaktovat p. Z. Pelcovou (lektorku) na tel.: 775 987 967.

Pro konání
XIII. Národní konference SPMP ČR (listopad 2014, Praha)
je delegátkou za sekci Downův syndrom/SPMP ČR p. Mgr. Mária Švarcová.
Případné podněty pro ni zasílejte na e-mailovou adresu: inclusion-jablonec@seznam.cz

Zdařilé
ilustrace osob s Downovým syndromem
možno v elektronické podobě zaslat na e-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz, k využití pro tisk pohlednice,
kde autor bude jmenovitě uveden.

Dárek:
Mikuláš
Členové se zaplacenými členskými příspěvky vyberou svým dětem libovolné kulturní
představení (do Kč 150,-) a vstupenky zašlou k proplacení. Uveďte číslo účtu.

Dobrý den,

zasílám nějaké fotečky z pátečního Mezinárodního dne Downova syndromu.
Takovéto pěkné sezení jsme uspořádali díky mamince naší Elišky paní Venglářové.
Děti byly nadšené a hezky se nadlábly a celou dobu vybarvovaly vylosované omalovánky.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
tř. učitel Dalibor Kouba

Občanský zákoník od 1.1.2014 a změny pro SPMP ČR, o.s.

Podle nového občanského zákoníku dostane SPMP ČR novou právní formu, ale fungovat bude stále stejně. Občanská sdružení se od 1.1.2014 považují za spolky. Změní se zkratka za názvem organizace – namísto o.s. bude z.s. (zapsaný spolek). Organizační jednotky naší organizace se považují za pobočné spolky také od 1.1.2014.
Pobočný spolek má odvozenou právní způsobilost. IČ a další údaje pobočných spolků se nemění. Práva a povinnosti pobočných spolků určují stanovy. Důležitou podmínkou je, že název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku.
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří chtějí uplatňovat společný zájem. Spolky budou zapsány do veřejného rejstříku u rejstříkového soudu (tento spadá pod Ministerstvo spravedlnosti). Hlášení o změně pobočných spolků (sídlo, zástupci apod.) se bude oznamovat u rejstříkového soudu. Pobočný spolek je totéž, jako dosavadní organizační jednotka. Znamená to, že všechny organizace SPMP ČR mohou dále fungovat jako pobočné spolky. Jako hlavní spolek je vnímána zastřešující mateřská organizace, t.j. SPMP ČR.
Akt registrace je odpovědností hlavního spolku, t.j. SPMP ČR, protože pobočné spolky jsou zapsány společně s mateřskou organizací. Pokud hlavní spolek má status veřejné prospěšnosti, tak ji mají automaticky také pobočné spolky. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba.
V roce 2014 se bude konat Národní konference, která schválí nové stanovy: listopad 2014. Návrh nových stanov dostanou členové SPMP ČR během roku k připomínkování a seznámení, aby delegáti konference mohli zodpovědně rozhodnout. Statutární orgány mají danou lhůtu 3 roky pro zapsání u rejstříkového soudu. Mezitím platí nový zákon (OZ) pro všechny spolky a pobočné spolky.
(zpracováno podle sekretariátu SPMP).

Miroslava Kálalová

Dopis dospělému dítěti ke 20. narozeninám

Píšu dospělému dítěti, Klubu Downova syndromu z Jablonce nad Nisou k narozeninám. Je mi líto, ale nemohu být 23.8.2012 na narozeninové oslavě ve Staré Boleslavi. Ale v duchu jsem tam s Vámi. Znám slavnostní program, pomáhala jsem jej připravovat celý rok.

Doslova v plenkách se podařilo vypiplat začátkem devadesátých let novou rodičovskou iniciativu – a dítě-klub bylo na světě. V den svých 20-tých narozenin mává svým rodičům – zakladatelům, ze svých cest. K patnáctinám dostalo občanský průkaz a osmnáctiny slavilo rozkrojením dortu své plnoletosti. Jsem velmi ráda, že mám tu čest, patřit k této skupině. Vidím před očima ten klubový film, kdy šňůra letních rehabilitačních pobytů začala v roce 1992 v Mariánských lázních a zastavila se až v roce 2007 v Kramářově vile ve Vysokém nad Jizerou. Děkuji autorům, kteří dobrovolně darovali své texty pro naše publikace. Děkuji i těm, kdo je dobrovolně připravovali a expedovali do světa.

Z poslední knížečky s oranžovou obálkou s názvem „Nástin osnov…“ se na čtenáře a studenty usmívá právě ta Eliška, která spolu s maminkou zahajuje slavnostní koncert ve Staré Boleslavi. Jenom nám mezitím trochu vyrostla. Jí, i ostatním dětem v klubu, přeji šťastnou cestu životem. Dospělým členům klubu přeji porozumění a přátele kolem sebe. Rodičům v klubu děkuji za podporu svých ratolestí i klubových ideálů.

Citace:
„Lidé s otevřenou myslí, mezi něž se počítám, se před žádnou výzvou nezastaví“, Tomáš Lánský, červen 2012
„Děkuji za příležitost poznat báječné lidi a mimořádné příběhy rodin, jejichž životy jsou spojené s Downovým syndromem“, PhDr. Karel Hlavatý, červen 2012
„Prožil jsem hezkej život, ale teď je to horší“, František Patka, červen 2012

Kronika:
23.8.1992: založení klubu v Mariánských lázních (Lesní pramen)
23.8.1997: oslava 5. výročí založení klubu – Mariánské lázně, Dům Chopin
23.8.2002: oslava 10. výročí založení klubu – Mariánské lázně, Městské muzeum
23.8.2007: oslava 15. výročí založení klubu – Jablonec nad Nisou, Eurocentrum
23.8.2009: oslava 18. výročí založení klubu – Jablonec nad Nisou, Zlatý lev
23.8.2012: oslava 20. výročí založení klubu – Stará Boleslav