Bydlení lidí s mentálním postižením

Vážení a milí rodiče, členové a příznivci SPMP.

Poslední týden měsíce listopadu proběhla prostřednictvím online seminářů konference o bydlení lidí s mentálním postižením. Přihlášení účastníci měli možnost vyslechnout a současně sledovat na obrazovkách připravené prezentace mluvčích na dané téma, a to v pěti přednáškách o různých formám bydlení. Sekretariát slíbil, že připraví pro nás shrnutí seminářů celého týdne a poskytneme nám materiály z jednotlivých prezentací.
Součástí této mé zprávy jsou také odkazy na kompletní nahrávky a prezentace ze všech pěti seminářů, které se uskutečnily (citace: ZÁZNAMY z konference Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.) . U posledního plánovaného semináře paní Alicie Wood ze 30. 11. stále není dohodnut náhradní termín, ale věříme, že bude ještě letos.

Následující nahrávky jsou v režimu neveřejné a může je tedy vidět pouze ten, kdo má na ně přímé odkazy. Neznamená to ale, že nemůžete tyto odkazy sdílet se svými přáteli nebo jinými lidmi, které téma zajímá a nemohli se seminářů zúčastnit. Stačí jim tento e-mail přeposlat a mohou se na ně také podívat.

Chráněné bydlení Naplno, Jindřichův Hradec, Martin Holub (23.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/KmwFxZUew1I
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_martin_holub_naplno

Spolubydlení lidí s postižením a bez, Praha, Jitka Svobodová (24.11.)
Nahrávka semináře: 
 https://youtu.be/i_zuzAXolZg
Prezentace v PDF: 
https://1url.cz/@spmp_jitka_svobodova_spolubyt

Podpora samostatného bydlení, Praha, Lenka Skálová (25.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/Ac1jISkIy7g
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_lenka_skalova_PSB
Video z prezentace: 
https://1url.cz/@rytmus_video_rodice

Samostatné bydlení lidí s postižení, Finsko, Jirky Pinomaa (26.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/rhMqHz1bCjA
Prezentace v PDF: 
https://1url.cz/@spmp_jirky_pinomaa_finsko

Homesharing MIKASA, Ostrava, Ivana Malcharová (27.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/gGBJdl9Ss7s
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_ivana_malcharova_mikasa

Odkazy na další videa: https://1url.cz/@mikasa_odkazy

Z mého osobního pohledu matky dcery Jiřiny s Downovým syndromem s těžkým mentálním postižením mne nejvíce oslovily 3 příspěvky. Postupně Vás seznámím s základními myšlenkami, které mne na nich zaujaly.

  1. Spolubydlení lidí s postižením a bez, projekt Ramus -zapsaného spolku Praha, vedoucí paní Jitka Svobodová:

Tento projekt rozlišuje 3 formy spolubydlení lidí zdravých a zdravotně postižených ve věku od 16 do 64 let: a) gigabyt – bydlí v kolektivu zdraví a lidé s kombinovaným postižením, vždy však 1 zdravý na více postižených v bytech, na nájemném se podílejí všichni – menší částku platí lidé zdraví, kteří si část odpracují ve formě služby asistenta člověka s postižením – zajišťují s ním cesty k lékaři, na úřady, dopomoc s oblékáním, hygienou,jídlem či úklidem bytu, pokud to je potřeba. Další forma b) spolubyt – byt 5+2 na části Praha-Hůrka měsíčně 26.000,-Kč (z toho 6.000,-Kč platí ZP/2-4.000,-asistent (od 18 do 36 hodin na smlouvu s ZP),forma c) spolubydlení v malém – one to one (i zdravý a i ZP) – služba poskytována po domluvě telefonické, asistent je zaškolen spolkem, služba je poskytována dle potřeb průběžně dle dohody – podání snídaně a dalšího jídla, asistence v noci, jen pro nutné příhody apod. Např. pán podává vozíčkáři večeři a pak po hygieně odchází. Tento typ služeb není možný bez spolupráce s Magistrátem hl.m.Praha a také s pomocí různých nadací či sponzorů – viz webové stránky bezbabyty.cz – kampaň 2018.

2.Samostatné bydlení lidí s postižení, Finsko, Jirky Pinomaa prezident Inclusion Europe a bývalý ředitel Nadace ASPA Finland.

Úžasný příspěvek pro všechny rodiče, kteří chtějí a mají odvahu a vytrvalost bojovat o budoucnost bydlení svých dospívajících dětí s mentálním postižením svépomocí. Jyrki ve Finsku zmobilizoval rodiče, úřady vlády, samosprávu, stavební agenturu, která pak podporovala stavební družstvo /dále SD/ (i na neziskové bázi) stovkami milionů euro (přispívá na půjčky, které jsou částečně nevratné – 50% podpora, 50% dlouhodobý úvěr na 40-45 let na úrok 1,7%. SD postaví dům – nájemní smlouva je podepsána mezi SD a osobou s MP, výše nájmu je taková, že si jí mohou lidé s MP dovolit /důchod mají MP ve Finsku od 16 let – mohou bydlet samostatně -80% nájmu tvoří podpora na bydlení+ část financování leží na obcích – organizují podporu a pomoc MP buď přímo nebo pomocí agentur. Jyrki Pinomaa začal pro své dva syny (Markuse 18 let a Robina 13 let) v roce 2004 připravovat výstavbu bydlení v okrajové čtvrti Helsinek, a to pro 13 švédsky hovořících rodin a 12 finských – společně se potkali ve škole v Helsinkách. Od srpna měli rodiče měsíčně studijní návštěvy, aby se seznámili s potřebami a postižením MP dětí, podle toho pak došlo k rozdělení budoucího domu na 5 částí – 4 byty (každý o rozměru 40 m 2 a společný prostor -síň. Dům se měl jmenovat Starhome (dům hvězda), aby byl příkladem pro další rodiče. O podrobnostech dalšího postupu je podívejte na prezentaci (viz výše). Dům stavělo stavební družstvo, stavba je součástí vesnice – celkem se postavilo ve více domech 13 bytů, každý o 40 m 2, obývacím pokoji, ložnici, kuchyni, koupelně s WC a vchodem. Né všichni zájemci vydrželi (ze 4 autistů pouze 1), dostaveno bylo 2012. Vlastníkem domu je agentura, kterou založilo 13 neziskových organizací ,a to proto, aby se s výměnou poskytovatele služeb nemusel měnit také dům!).

Finsko má také prohlášení z roku 2010, že v roce 2020 nebude žít žádné postižené dítě v ústa-vech – to se jim podařilo u dospělých, ale 700 dětí s postižením ještě v ústavech zůstalo. Stavěly se a staví podobné byty jako stavěl s rodiči Jyrki,ale je jich stále málo – za toto zodpovídají jednotlivé obce! Je však málo personálu. Skupinové domy celé pro ZP, ti však mohou bydlet i v normálních bytech, 50% slevy Finsko poskytuje pro neziskové organizace na jejich koupi!

3.Homesharing MIKASA, Ostrava, Ivana Malcharová

Tento projekt sdílené péče o děti s autismem započal teprve letos, i když spoleřnost má již 11 let.Díky covidu 19 se ale nepodařilo tento nápad rozběhnout do domácností – nápad čerpán od spolku Naděje pro děti úplňku Praha a Střední čechy (původ Irsko). Cílem je postarat se o rodinu s autistou jako celek i o hostitele (jedná se o dospělého 18+ jednotlivce nebo pár s kladným postojem k postiženému). Dítě – tráví čas s hostitelem, získává nové zkušenosti a dochází k jiné formě jeho socializace. Rodiče – mohou využít terapeutickou péči – kladou otázky,se kterými si neví rady, situace odpoutání se od dítěte. Hostitel – základní vzdělávání, kultura, supervize (dohlížení). Realizační tým – účastní se konzultací, porad, supervizí. Financováno MSK + donátoři. K zamyšlení pro rodiče – co znamenají pro ně ve vztahu k péči o jejich dítě slova pomoc – bezmoc – dopomoc!!! (viz televize Polar – před 19. 3. 2020 – Sdílené hlídání – pomoc rodičům)
Společnost Mikasa se zaobírá také průvodcovstvím dětí s Aspergrovým syndromem a dětí s různou formou mentálního postižení.
Eva Hovorková, SPMP Český Těšín

Pobočný spolek vyhlašuje 11. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu

21. 3. 2020

Prostorové ztvárnění nového loga pro „Myšlenkový most“ bude pro inspiraci veřejnosti vystaveno ve vitríně Nemocnice Jablonec nad Nisou – po celý měsíc březen.

Nové logo vytvořil student SUPŠ v Jablonci nad Nisou (Viktor Sukúp) a symbolizuje začlenění jedince s chromozomem navíc do komunity. Tím plní cíl Světového dne Downova syndromu. Tradiční projekt „Myšlenkový most“ byl původně vytvořen pro Liberecký kraj, kde je náš pobočný spolek (vyhlašovatel projektu) jedinou speicalizovanou občanskou iniciativou. Myšlenka k zahájení projektu vznikla v Jablonci nad Nisou.

Na „mostě“ stojí každý, kdo v ten den jakýmkoliv pozitivním způsobem učiní připomínku k lidem s Downovým sydnromem – koupí si obraz, přečte povídku nebo básničku, podívá se na film, vzpomene si na setkání – s autory nebo osobami s chromozomem navíc.

Řadu let v rámci projektu JABLONEC NAD NISOU jsem konali osvětové pořady pro veřejnost a školy právě v den 21. 3. a řadu let reportáž o nich odvysílala regionální telelvize. Později se již stalo samozřejmostí, že nám instituce i jednotlivci v březnové datum psali „Stojíme s Vámi na mostě“. Pomyslný most vytvořily oblouky našich myšlenek.

Myšlenkový most je každoročně 21. 3. na podporu SVĚTOVÉHO DNE DOWNOVA SYNDROMU.

Fotoreportáž z osvětového dne 9. 9. 2019 v Městké knihovně v Jablonci nad Nisou k 50. výročí SPMP ČR (Setkávání 2019 – Fajnšmekřiny)


Dorazily 3 skupiny z veřejnosti, hrála živá hudba – Rychnovské trio. Četly se pohádky „Paní v šatech“. V první skupině byly postižené děti, jeden chlapec rozdával čokoládu. Ve druhé skupině byli studenti, mladí umělci. Se zdravicí přišel i pan primátor. Poslední skupina byli senioři a proběhla beseda. Slovem provázela a moderovala paní M. Kálalová.

Setkávání 2019

Srdečně zveme na Setkávání 2019, komponovaný pořad pod záštitou SMJ

Místo konání: Městská knihovna, Audiovizuální středisko, Jablonec nad Nisou.
Datum: 9. 9. 2019, 9.00–13.30 hod.

PROGRAM
Vernisáž výstavy: 9.00 hod., hudební doprovod Olga Valentová a hosté.
Slavnostní zahájení pořadu: 10.00 hod
10.10 hod.: 1.blok tvořivá dílna pro mladé umělce (45 min).
12.30 hod.: 2. blok neformální beseda, beseda pro veřejnost a školy, promítání, autorské
čtení (45 min.).

Program mapuje „jiný život“ rodin před 50 lety a následné etapy spolkového života, je koncipován jako třígenerační.

Rezervace na tel.: 737 35 76 61
Garant programu: SPMP ČR, pobočný spolek Sekce Downův syndrom, IČ 413 26 938.
Pořad proběhne za finanční podpory SMJN.

Tisková zpráva k pořadu 21. 3. 2019 v kapli Nemocnice Jablonec nad Nisou

Při příležitosti Světového dne Downova syndromu (21. 3. 2019), vyhlášeného OSN v roce 2006 (datum 21. 3. zdůrazňuje ztrojení na 21. chromozomu u osob s Downovým syndromem), se koná v kapli Nemocnice Jablonec nad Nisou 21. 3. 2019, ve 13.00–13.30 hod. slavnostní představení brožury „Příběh o Sunnym“ již ve 3. vydání. Jedná se o příběh indického chlapce s Downovým syndromem, který se ztratil a po roce se vrátil živý a zdravý domů k rodičům. Podle skutečné události sepsala Pramila Balasundaram. Českou recenzi sestavil MUDr. Jan Všetička.

Veřejnost a hosté jsou srdečně zváni, osvětový pořad je koncipován jako třígenerační.

Koná se v rámci projektu „Myšlenkový most“ na podporu Světového dne Downova syndromu.

Vydavatel děkuje Nemocnici Jablonec nad Nisou za poskytnutí prostor ke slavnostnímu přivítání publikace na veřejnosti.

SPMP ČR pobočný spolek Sekce Downův syndrom, IČ 413 26 938, tel.: 737 357 661, e-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz