Pobočný spolek vyhlašuje 11. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu

21. 3. 2020

Prostorové ztvárnění nového loga pro „Myšlenkový most“ bude pro inspiraci veřejnosti vystaveno ve vitríně Nemocnice Jablonec nad Nisou – po celý měsíc březen.

Nové logo vytvořil student SUPŠ v Jablonci nad Nisou (Viktor Sukúp) a symbolizuje začlenění jedince s chromozomem navíc do komunity. Tím plní cíl Světového dne Downova syndromu. Tradiční projekt „Myšlenkový most“ byl původně vytvořen pro Liberecký kraj, kde je náš pobočný spolek (vyhlašovatel projektu) jedinou speicalizovanou občanskou iniciativou. Myšlenka k zahájení projektu vznikla v Jablonci nad Nisou.

Na „mostě“ stojí každý, kdo v ten den jakýmkoliv pozitivním způsobem učiní připomínku k lidem s Downovým sydnromem – koupí si obraz, přečte povídku nebo básničku, podívá se na film, vzpomene si na setkání – s autory nebo osobami s chromozomem navíc.

Řadu let v rámci projektu JABLONEC NAD NISOU jsem konali osvětové pořady pro veřejnost a školy právě v den 21. 3. a řadu let reportáž o nich odvysílala regionální telelvize. Později se již stalo samozřejmostí, že nám instituce i jednotlivci v březnové datum psali „Stojíme s Vámi na mostě“. Pomyslný most vytvořily oblouky našich myšlenek.

Myšlenkový most je každoročně 21. 3. na podporu SVĚTOVÉHO DNE DOWNOVA SYNDROMU.

Fotoreportáž z osvětového dne 9. 9. 2019 v Městké knihovně v Jablonci nad Nisou k 50. výročí SPMP ČR (Setkávání 2019 – Fajnšmekřiny)


Dorazily 3 skupiny z veřejnosti, hrála živá hudba – Rychnovské trio. Četly se pohádky „Paní v šatech“. V první skupině byly postižené děti, jeden chlapec rozdával čokoládu. Ve druhé skupině byli studenti, mladí umělci. Se zdravicí přišel i pan primátor. Poslední skupina byli senioři a proběhla beseda. Slovem provázela a moderovala paní M. Kálalová.

Setkávání 2019

Srdečně zveme na Setkávání 2019, komponovaný pořad pod záštitou SMJ

Místo konání: Městská knihovna, Audiovizuální středisko, Jablonec nad Nisou.
Datum: 9. 9. 2019, 9.00–13.30 hod.

PROGRAM
Vernisáž výstavy: 9.00 hod., hudební doprovod Olga Valentová a hosté.
Slavnostní zahájení pořadu: 10.00 hod
10.10 hod.: 1.blok tvořivá dílna pro mladé umělce (45 min).
12.30 hod.: 2. blok neformální beseda, beseda pro veřejnost a školy, promítání, autorské
čtení (45 min.).

Program mapuje „jiný život“ rodin před 50 lety a následné etapy spolkového života, je koncipován jako třígenerační.

Rezervace na tel.: 737 35 76 61
Garant programu: SPMP ČR, pobočný spolek Sekce Downův syndrom, IČ 413 26 938.
Pořad proběhne za finanční podpory SMJN.

Tisková zpráva k pořadu 21. 3. 2019 v kapli Nemocnice Jablonec nad Nisou

Při příležitosti Světového dne Downova syndromu (21. 3. 2019), vyhlášeného OSN v roce 2006 (datum 21. 3. zdůrazňuje ztrojení na 21. chromozomu u osob s Downovým syndromem), se koná v kapli Nemocnice Jablonec nad Nisou 21. 3. 2019, ve 13.00–13.30 hod. slavnostní představení brožury „Příběh o Sunnym“ již ve 3. vydání. Jedná se o příběh indického chlapce s Downovým syndromem, který se ztratil a po roce se vrátil živý a zdravý domů k rodičům. Podle skutečné události sepsala Pramila Balasundaram. Českou recenzi sestavil MUDr. Jan Všetička.

Veřejnost a hosté jsou srdečně zváni, osvětový pořad je koncipován jako třígenerační.

Koná se v rámci projektu „Myšlenkový most“ na podporu Světového dne Downova syndromu.

Vydavatel děkuje Nemocnici Jablonec nad Nisou za poskytnutí prostor ke slavnostnímu přivítání publikace na veřejnosti.

SPMP ČR pobočný spolek Sekce Downův syndrom, IČ 413 26 938, tel.: 737 357 661, e-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz

10. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu 14. světového dne Downova syndromu (21. 3. 2019)

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU se slaví od roku 2006. Jeho cílem je seznámit veřejnost se životem lidí s Downovým syndromem a jejich přínosem pro společnost.Downův syndrom je náhodná genetická odchylka jako „ztrojení“ na 21. chromozomu.

Aktivity na podporu Světového dne připravují vesměs občanské spolky a rodičovské aktivity. V těchto institucích se shromažduje silný potenciál zkušeností, které prostřednictvím Světového dne nabízejí veřejnosti.

Jablonecký Klub Downova syndromu/SPMP ČR tímto avizuje 10. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu. K mostu se mohou připojit jednotlivci a instituce a to velmi jednoduchým způsobem. Každý, kdo v uvedený den věnuje několik minut svého času k tomu, aby si přečetl pár řádek z pera autorů s Downovým syndromem (pohlednice, texty, knížečky) nebo si vybavil svůj film vzpomínek na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem (lékaři, učitelé, sousedé, spolužáci atd.) a tento film si přehraje ve vzpomínce, už stojí na „Mostě“. Pro nové účastníky „Myšlenkového mostu“ inspirace možná na webu pořadatele. (www.downuv-syndrom.cz).

Výzkumem bylo zjištěno, že právě tato alternativní komunikace silně přispívá ke zlepšení postojů veřejnosti k osobám s mentálním postižením na příkladu dětí a dospělých s Downovým syndromem.

Všechny děti potřebují bezpodmínečnou lásku, podněty pro svůj rozvoj a vzory pro svůj růst. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a životem jdou svým vlastním tempem. Protože je Downův syndrom o nápodobě, potřebují tyto děti dobré vzory pro to, aby mohly v životě uspět.

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině nese zvýšené nároky na rodiče, sourozence i prarodiče. Kvalitní rodina je nejlepší věno, které může dítě s chromozomem navíc získat. Dnes existuje společenské, zákonné i komunitní klima, které takovou rodinu podporuje. Přáli bychom si, aby takové klima naše společnost uměla vytvářet i dospělým a starším osobám s Downovým syndromem.

Zpracovala: Mgr. Jana Balatková, 21.8.2018

Sto, padesát, dvacet pět…

Jak ten část letí. Sto let bude letos naší republice, padesátiny začíná slavit náš kmenový spolek SPMP ČR a dvacet pět let nabízí Sekce Downův syndrom (pobočný spolek SPMP ČR) osvětu pro veřejnost a školy.

Prvního března 2018 uplyne právě čvrt století, kdy do Jablonce nad Nisou přijel ing. Stanislav Kain, CSc. (tehdejší 1. místopředseda řídícího republikového výboru) s myšlenkou povýšit osvětové aktivity na podporu osob s Downovým syndromem na samostatnou sekci celorepublikového sdružení. Svůj záměr prosadil. Po celých 25 let svých osvětových aktivit (vydávání vlastních publikací pro rodiče a veřejnosti, účast v soutěžích na republikové úrovni, stánky na veletrzích se sociální tematikou, besedy ve školách všech stupňů, vlastní videofilmy, odborné poradenství a další). Sídlo sekce zůstalo v Jablonci nad Nisou. Podle osvědčeného modelu se později začaly v regionech vytvářet další organizace se stejným nebo podobným cílem – k tématu Downův syndrom v ČR.
Chci popřát s terminologií „100 – 50 – 25“, když dovolíte, republice rozvoj vlasteneckého cítění, hrdé občany a osvícené politiky, kmenovému spolku SPMP ČR k padesátinám srdečně gratuluji (od r. 1979 se podílím jako člen na jeho projektech). A nakonec musím poděkovat Sekci Downův syndrom, že těch 25 let v podmínkách dobrovolné práce vydržela.

M. Kálalová