21. 3. 2021 – chystáme 12. ročník „Myšlenkového mostu“

Již 12. ročník Myšlenkového mostu připravujeme k oslavě Světového dne Downova syndromu. Jeho podstatou je oslovit a přesvědčit co nejširší veřejnost v ČR k zamyšlení se nad přínosem osob s Downovým syndromem v našich komunitách. A to dne 21. března, na základě osobních zkušeností nebo s publikovaným sdělením.

Rodiny, školy, odborníci i laici svědčí o tom, že lidé s Downovým syndromem nás učí větší trpělivosti a bezpodmínečné lásce. Každodenní kontakt s nimi v nás může probudit kreativní myšlení, které mnozí z nás zužitkovali v projektech na začlenění těchto lidí do společnosti. Důležité je připomenout, že osoba s D.S. potřebuje podporu komunity, nejen jako dítě, ale jako mladý dospělý a pak po celý svůj život. Tyto záměry jsou hnacím motorem naší dobrovolné práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Balatková
E-mail: inclusion-jablonec@seznam.cz

Poštovní adresa:
SPMP ČR, pobočný spolek
Sekce Downův syndrom
Jungmannova 855/7
466 01 Jablonec nad Nisou