Bydlení lidí s mentálním postižením

Vážení a milí rodiče, členové a příznivci SPMP.

Poslední týden měsíce listopadu proběhla prostřednictvím online seminářů konference o bydlení lidí s mentálním postižením. Přihlášení účastníci měli možnost vyslechnout a současně sledovat na obrazovkách připravené prezentace mluvčích na dané téma, a to v pěti přednáškách o různých formám bydlení. Sekretariát slíbil, že připraví pro nás shrnutí seminářů celého týdne a poskytneme nám materiály z jednotlivých prezentací.
Součástí této mé zprávy jsou také odkazy na kompletní nahrávky a prezentace ze všech pěti seminářů, které se uskutečnily (citace: ZÁZNAMY z konference Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.) . U posledního plánovaného semináře paní Alicie Wood ze 30. 11. stále není dohodnut náhradní termín, ale věříme, že bude ještě letos.

Následující nahrávky jsou v režimu neveřejné a může je tedy vidět pouze ten, kdo má na ně přímé odkazy. Neznamená to ale, že nemůžete tyto odkazy sdílet se svými přáteli nebo jinými lidmi, které téma zajímá a nemohli se seminářů zúčastnit. Stačí jim tento e-mail přeposlat a mohou se na ně také podívat.

Chráněné bydlení Naplno, Jindřichův Hradec, Martin Holub (23.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/KmwFxZUew1I
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_martin_holub_naplno

Spolubydlení lidí s postižením a bez, Praha, Jitka Svobodová (24.11.)
Nahrávka semináře: 
 https://youtu.be/i_zuzAXolZg
Prezentace v PDF: 
https://1url.cz/@spmp_jitka_svobodova_spolubyt

Podpora samostatného bydlení, Praha, Lenka Skálová (25.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/Ac1jISkIy7g
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_lenka_skalova_PSB
Video z prezentace: 
https://1url.cz/@rytmus_video_rodice

Samostatné bydlení lidí s postižení, Finsko, Jirky Pinomaa (26.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/rhMqHz1bCjA
Prezentace v PDF: 
https://1url.cz/@spmp_jirky_pinomaa_finsko

Homesharing MIKASA, Ostrava, Ivana Malcharová (27.11.)
Nahrávka semináře: 
https://youtu.be/gGBJdl9Ss7s
Prezentace v PDF: https://1url.cz/@spmp_ivana_malcharova_mikasa

Odkazy na další videa: https://1url.cz/@mikasa_odkazy

Z mého osobního pohledu matky dcery Jiřiny s Downovým syndromem s těžkým mentálním postižením mne nejvíce oslovily 3 příspěvky. Postupně Vás seznámím s základními myšlenkami, které mne na nich zaujaly.

  1. Spolubydlení lidí s postižením a bez, projekt Ramus -zapsaného spolku Praha, vedoucí paní Jitka Svobodová:

Tento projekt rozlišuje 3 formy spolubydlení lidí zdravých a zdravotně postižených ve věku od 16 do 64 let: a) gigabyt – bydlí v kolektivu zdraví a lidé s kombinovaným postižením, vždy však 1 zdravý na více postižených v bytech, na nájemném se podílejí všichni – menší částku platí lidé zdraví, kteří si část odpracují ve formě služby asistenta člověka s postižením – zajišťují s ním cesty k lékaři, na úřady, dopomoc s oblékáním, hygienou,jídlem či úklidem bytu, pokud to je potřeba. Další forma b) spolubyt – byt 5+2 na části Praha-Hůrka měsíčně 26.000,-Kč (z toho 6.000,-Kč platí ZP/2-4.000,-asistent (od 18 do 36 hodin na smlouvu s ZP),forma c) spolubydlení v malém – one to one (i zdravý a i ZP) – služba poskytována po domluvě telefonické, asistent je zaškolen spolkem, služba je poskytována dle potřeb průběžně dle dohody – podání snídaně a dalšího jídla, asistence v noci, jen pro nutné příhody apod. Např. pán podává vozíčkáři večeři a pak po hygieně odchází. Tento typ služeb není možný bez spolupráce s Magistrátem hl.m.Praha a také s pomocí různých nadací či sponzorů – viz webové stránky bezbabyty.cz – kampaň 2018.

2.Samostatné bydlení lidí s postižení, Finsko, Jirky Pinomaa prezident Inclusion Europe a bývalý ředitel Nadace ASPA Finland.

Úžasný příspěvek pro všechny rodiče, kteří chtějí a mají odvahu a vytrvalost bojovat o budoucnost bydlení svých dospívajících dětí s mentálním postižením svépomocí. Jyrki ve Finsku zmobilizoval rodiče, úřady vlády, samosprávu, stavební agenturu, která pak podporovala stavební družstvo /dále SD/ (i na neziskové bázi) stovkami milionů euro (přispívá na půjčky, které jsou částečně nevratné – 50% podpora, 50% dlouhodobý úvěr na 40-45 let na úrok 1,7%. SD postaví dům – nájemní smlouva je podepsána mezi SD a osobou s MP, výše nájmu je taková, že si jí mohou lidé s MP dovolit /důchod mají MP ve Finsku od 16 let – mohou bydlet samostatně -80% nájmu tvoří podpora na bydlení+ část financování leží na obcích – organizují podporu a pomoc MP buď přímo nebo pomocí agentur. Jyrki Pinomaa začal pro své dva syny (Markuse 18 let a Robina 13 let) v roce 2004 připravovat výstavbu bydlení v okrajové čtvrti Helsinek, a to pro 13 švédsky hovořících rodin a 12 finských – společně se potkali ve škole v Helsinkách. Od srpna měli rodiče měsíčně studijní návštěvy, aby se seznámili s potřebami a postižením MP dětí, podle toho pak došlo k rozdělení budoucího domu na 5 částí – 4 byty (každý o rozměru 40 m 2 a společný prostor -síň. Dům se měl jmenovat Starhome (dům hvězda), aby byl příkladem pro další rodiče. O podrobnostech dalšího postupu je podívejte na prezentaci (viz výše). Dům stavělo stavební družstvo, stavba je součástí vesnice – celkem se postavilo ve více domech 13 bytů, každý o 40 m 2, obývacím pokoji, ložnici, kuchyni, koupelně s WC a vchodem. Né všichni zájemci vydrželi (ze 4 autistů pouze 1), dostaveno bylo 2012. Vlastníkem domu je agentura, kterou založilo 13 neziskových organizací ,a to proto, aby se s výměnou poskytovatele služeb nemusel měnit také dům!).

Finsko má také prohlášení z roku 2010, že v roce 2020 nebude žít žádné postižené dítě v ústa-vech – to se jim podařilo u dospělých, ale 700 dětí s postižením ještě v ústavech zůstalo. Stavěly se a staví podobné byty jako stavěl s rodiči Jyrki,ale je jich stále málo – za toto zodpovídají jednotlivé obce! Je však málo personálu. Skupinové domy celé pro ZP, ti však mohou bydlet i v normálních bytech, 50% slevy Finsko poskytuje pro neziskové organizace na jejich koupi!

3.Homesharing MIKASA, Ostrava, Ivana Malcharová

Tento projekt sdílené péče o děti s autismem započal teprve letos, i když spoleřnost má již 11 let.Díky covidu 19 se ale nepodařilo tento nápad rozběhnout do domácností – nápad čerpán od spolku Naděje pro děti úplňku Praha a Střední čechy (původ Irsko). Cílem je postarat se o rodinu s autistou jako celek i o hostitele (jedná se o dospělého 18+ jednotlivce nebo pár s kladným postojem k postiženému). Dítě – tráví čas s hostitelem, získává nové zkušenosti a dochází k jiné formě jeho socializace. Rodiče – mohou využít terapeutickou péči – kladou otázky,se kterými si neví rady, situace odpoutání se od dítěte. Hostitel – základní vzdělávání, kultura, supervize (dohlížení). Realizační tým – účastní se konzultací, porad, supervizí. Financováno MSK + donátoři. K zamyšlení pro rodiče – co znamenají pro ně ve vztahu k péči o jejich dítě slova pomoc – bezmoc – dopomoc!!! (viz televize Polar – před 19. 3. 2020 – Sdílené hlídání – pomoc rodičům)
Společnost Mikasa se zaobírá také průvodcovstvím dětí s Aspergrovým syndromem a dětí s různou formou mentálního postižení.
Eva Hovorková, SPMP Český Těšín