10. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu 14. světového dne Downova syndromu (21. 3. 2019)

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU se slaví od roku 2006. Jeho cílem je seznámit veřejnost se životem lidí s Downovým syndromem a jejich přínosem pro společnost.Downův syndrom je náhodná genetická odchylka jako „ztrojení“ na 21. chromozomu.

Aktivity na podporu Světového dne připravují vesměs občanské spolky a rodičovské aktivity. V těchto institucích se shromažduje silný potenciál zkušeností, které prostřednictvím Světového dne nabízejí veřejnosti.

Jablonecký Klub Downova syndromu/SPMP ČR tímto avizuje 10. ročník „Myšlenkového mostu“ na podporu Světového dne Downova syndromu. K mostu se mohou připojit jednotlivci a instituce a to velmi jednoduchým způsobem. Každý, kdo v uvedený den věnuje několik minut svého času k tomu, aby si přečetl pár řádek z pera autorů s Downovým syndromem (pohlednice, texty, knížečky) nebo si vybavil svůj film vzpomínek na osobní setkání s člověkem s Downovým syndromem (lékaři, učitelé, sousedé, spolužáci atd.) a tento film si přehraje ve vzpomínce, už stojí na „Mostě“. Pro nové účastníky „Myšlenkového mostu“ inspirace možná na webu pořadatele. (www.downuv-syndrom.cz).

Výzkumem bylo zjištěno, že právě tato alternativní komunikace silně přispívá ke zlepšení postojů veřejnosti k osobám s mentálním postižením na příkladu dětí a dospělých s Downovým syndromem.

Všechny děti potřebují bezpodmínečnou lásku, podněty pro svůj rozvoj a vzory pro svůj růst. Děti, které se narodily s chromozomem navíc, potřebují větší kus podpory a životem jdou svým vlastním tempem. Protože je Downův syndrom o nápodobě, potřebují tyto děti dobré vzory pro to, aby mohly v životě uspět.

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině nese zvýšené nároky na rodiče, sourozence i prarodiče. Kvalitní rodina je nejlepší věno, které může dítě s chromozomem navíc získat. Dnes existuje společenské, zákonné i komunitní klima, které takovou rodinu podporuje. Přáli bychom si, aby takové klima naše společnost uměla vytvářet i dospělým a starším osobám s Downovým syndromem.

Zpracovala: Mgr. Jana Balatková, 21.8.2018

Sto, padesát, dvacet pět…

Jak ten část letí. Sto let bude letos naší republice, padesátiny začíná slavit náš kmenový spolek SPMP ČR a dvacet pět let nabízí Sekce Downův syndrom (pobočný spolek SPMP ČR) osvětu pro veřejnost a školy.

Prvního března 2018 uplyne právě čvrt století, kdy do Jablonce nad Nisou přijel ing. Stanislav Kain, CSc. (tehdejší 1. místopředseda řídícího republikového výboru) s myšlenkou povýšit osvětové aktivity na podporu osob s Downovým syndromem na samostatnou sekci celorepublikového sdružení. Svůj záměr prosadil. Po celých 25 let svých osvětových aktivit (vydávání vlastních publikací pro rodiče a veřejnosti, účast v soutěžích na republikové úrovni, stánky na veletrzích se sociální tematikou, besedy ve školách všech stupňů, vlastní videofilmy, odborné poradenství a další). Sídlo sekce zůstalo v Jablonci nad Nisou. Podle osvědčeného modelu se později začaly v regionech vytvářet další organizace se stejným nebo podobným cílem – k tématu Downův syndrom v ČR.
Chci popřát s terminologií „100 – 50 – 25“, když dovolíte, republice rozvoj vlasteneckého cítění, hrdé občany a osvícené politiky, kmenovému spolku SPMP ČR k padesátinám srdečně gratuluji (od r. 1979 se podílím jako člen na jeho projektech). A nakonec musím poděkovat Sekci Downův syndrom, že těch 25 let v podmínkách dobrovolné práce vydržela.

M. Kálalová