Sto, padesát, dvacet pět…

Jak ten část letí. Sto let bude letos naší republice, padesátiny začíná slavit náš kmenový spolek SPMP ČR a dvacet pět let nabízí Sekce Downův syndrom (pobočný spolek SPMP ČR) osvětu pro veřejnost a školy.

Prvního března 2018 uplyne právě čvrt století, kdy do Jablonce nad Nisou přijel ing. Stanislav Kain, CSc. (tehdejší 1. místopředseda řídícího republikového výboru) s myšlenkou povýšit osvětové aktivity na podporu osob s Downovým syndromem na samostatnou sekci celorepublikového sdružení. Svůj záměr prosadil. Po celých 25 let svých osvětových aktivit (vydávání vlastních publikací pro rodiče a veřejnosti, účast v soutěžích na republikové úrovni, stánky na veletrzích se sociální tematikou, besedy ve školách všech stupňů, vlastní videofilmy, odborné poradenství a další). Sídlo sekce zůstalo v Jablonci nad Nisou. Podle osvědčeného modelu se později začaly v regionech vytvářet další organizace se stejným nebo podobným cílem – k tématu Downův syndrom v ČR.
Chci popřát s terminologií „100 – 50 – 25“, když dovolíte, republice rozvoj vlasteneckého cítění, hrdé občany a osvícené politiky, kmenovému spolku SPMP ČR k padesátinám srdečně gratuluji (od r. 1979 se podílím jako člen na jeho projektech). A nakonec musím poděkovat Sekci Downův syndrom, že těch 25 let v podmínkách dobrovolné práce vydržela.

M. Kálalová